Dëmtimi i shikimit tek fëmijët dhe të rinjtë

Përafërsisht deri në vitin 2007, ekzistonte një regjistër i fëmijëve me dëmtime shikimi në Lund me informacion mbi diagnozat e 2000 fëmijëve me dëmtim të shikimit.

Regjistri i kujdesit për fëmijët nuk ishte i plotë, informacioni ndoshta mungonte nga 1000 fëmijë dhe të rinj të tjerë.

Në vitin 2007, shkaqet më të zakonshme të dëmtimit të shikimit tek fëmijët dhe të rinjtë deri në 19 vjeç ishin:

Lexoni më shumë rreth disa prej këtyre diagnozave në faqen e internetit të Spitalit të Syrit St. Erik [ faqe e jashtme]

Lexoni më shumë rreth këtyre diagnozave në faqen e internetit të Bordit Kombëtar të Shëndetit dhe Mirëqenies Diagnoza të pazakonta [ faqe e jashtme]

Nga rreth 2,000 fëmijë të regjistruar, 700 ishin vetëm me shikim të dëmtuar, afërsisht 1,300 kishin një paaftësi shtesë. 700 kishin një dëmtim të lëvizshmërisë, rreth 850 kishin një paaftësi zhvillimore.

Nuk mblidhen statistika të mëvonshme.

Share