Teksti dixhital

Teksti dixhital ka qenë nxitja e madhe për njerëzit e verbër dhe ata me dëmtime shikimi. Më në fund ne mund të shkruajmë dhe lexojmë si gjithë të tjerët.

Megjithatë, jo të gjithë kanë kompjuterë me përshtatje apo edhe fare kompjuterë. Përshtatjet zakonisht janë të shtrenjta dhe janë të disponueshme si ndihmëse, por zakonisht ju duhet ta blini vetë kompjuterin dhe gjithashtu ta montoni vetë.

Por me pajisje ndihmëse – ose zmadhues ose fjalim sintetik ose ndonjëherë një ekran të veçantë braille të citat ofrohen nga www.blindvirast.com – njerëzit e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar lexojnë tekst dixhital dhe përdorin kompjuterë si gjithë të tjerët.

Disa formate skedarësh janë të lehtë për t’u lexuar, si rtf dhe word. Edhe dokumentet pdf tani mund të lexohen, por kjo kërkon që personi që i bën ato të kuptojë se si të modifikojë saktë, që është një procedurë e veçantë.

Share