Te lexosh

Edhe tekstet e zakonshme mund të lexohen nga personat me shikim të dëmtuar, por mund të kërkojnë praktikë të veçantë dhe mjete ndihmëse të veçanta.

Mesazhet e dukshme në tekst dhe imazh janë një gur themeli për kulturën dhe politikën. Si ne me shikim të dëmtuar, ashtu edhe grupet e tjera me vështirësi në lexim, lihen lehtësisht jashtë, pasi kemi vështirësi në aksesin e një informacioni të tillë.

Mos harroni se ne njerëzit me shikim të dëmtuar kemi të njëjtat interesa si të tjerët. Shumë prej tyre humbin shikimin vonë në jetë dhe nuk i ndryshojnë interesat e tyre për shkak të kësaj. Mesazhet që na vihen në dispozicion të personave me shikim të dëmtuar nuk duhet të kufizohen as në zonë, as në shtrirje.

Me ose pa vizion të mbetur

Vështirësitë në lexim mund të jenë më të mëdha ose më të vogla. Shumica e personave me shikim të dëmtuar – rreth 75 përqind – janë më të moshuar dhe kanë vizion të mbetur të përdorshëm. Ata mund të lexojnë tekste të shtypura nëse teksti është mjaft i madh. Kontrasti i mirë dhe paraqitja logjike rrisin lexueshmërinë.

Pjesa tjetër kanë vizion aq të dëmtuar sa duhet të përdorin përshtatje të një lloji. Mund të lexoni shkrimin brail të printuar, të dëgjoni një Audiolibër në web direkt ose permis App-it Audilolibrari.com ose të kërkoni që dikush t’ju lexojë tekstin. Është gjithashtu e mundur të dëgjoni të folur sintetik ose të lexoni Braille përmes kompjuterit.

Në shoqëri janë organizuar shumë mënyra të ndryshme për t’u përshtatur. Ata punojnë pak a shumë mirë. Të gjithë mund të abonohen në Librari online, gazetat e përditshme, podkast përmes  App dhe për shumë kjo do duhej të Ishte si ndihmë e pranueshme për subvencionim.

Kufiri midis dëmtimit të shikimit të rëndë dhe të lehtë është i lëngshëm. Shumë mund të lexojnë mesazhe të shkurtra të printuara, por duhet të përdorin mjete të tjera për tekste më të gjata.

Edhe tekstet e zakonshme mund të lexohen nga personat me shikim të dëmtuar, por mund të kërkojnë praktikë të veçantë dhe mjete ndihmëse të veçanta.

Mendoni para prodhimit

Kushdo që dëshiron të përhapë mesazhin e tij duhet të mendojë për ta përshtatur atë me shumë njerëz. Versioni i printuar duhet të ketë një plan të lehtë për t’u lexuar. Media të tjera si kasetë, Daisy dhe/ose versione me pika duhet të jenë pjesë e natyrshme e prodhimit. Duhet të paktën të ketë një emergjencë nëse lind kërkesa. Tregoni në materialin e shtypur që ai është i disponueshëm në media të tjera.

Biblioteka për personat me dëmtime shikimi

Në platformen Audiolibrari, dhe bibloteken për të verbër, tekstet janë të disponueshme si në Braille ashtu edhe në audio. Shumë gazeta janë gjithashtu të disponueshme si gazeta të të folurit, të folura ose për t’u lexuar me zë të lartë me sintezë të të folurit.

Share