Aksesueshmëria në Kultur

Kultura u jep njerëzve stimulim. Natyrisht, kjo duhet të jetë e arritshme edhe për njerëzit me dëmtime shikimi. Interpretimi vizual është thelbësor për aksesin në kulturë, siç është aksesueshmëria e tekstit për të qenë në gjendje të lexohet në mënyrën e vet. Më poshtë do të gjeni informacione për këto pjesë.

Pyetje dhe përgjigje rreth interpretimit vizual

Interpretimi vizual bën të mundur që personat e verbër dhe ata me shikim të dobësuar të jenë në gjendje të përjetojnë ngjarje kulturore ose sportive si filmi, teatri, arti, futbolli, hokej ose ski. Interpretimi vizual është një shtesë e asaj që mund të dëgjoni. Është një përshkrim i asaj që përfaqësohet vizualisht. Mund të bëhet fjalë për mjediset, veshjet dhe shprehjet e fytyrës. Përkthyesi zgjedh të tregojë për atë që është e dukshme dhe e cila është e rëndësishme për komplotin.

Interpretimi vizual është një parakusht i rëndësishëm që njerëzit me dëmtime të shikimit të jenë në gjendje të marrin pjesë në kulturë dhe sport.

Personat e Verbër dhe ata me shikim të dobësuar mund përdorin VIS App-in për interpretimet vizuale. Përkthyesi vizual ka një pajisje transmetuese me mikrofon. Rrëfimi i përkthyesit vizual shkon përmes APP-it nga mikrofoni te vizitorët. Tingulli dhe muzika nga skena ose filmi nuk ndikohen nga interpretimi vizual.

Po! Një përzgjedhje e filmave është tashmë e disponueshme nëpërmjet dublimit të kolonave zanore (dhe në rastin e filmave të huaj edhe pjesë audio me titra). Pjesët audio shkarkohen paraprakisht dhe luhen nëpërmjet aplikacioneve në telefonat inteligjentë. Ekzistojnë pesë aplikacione në treg si ai VIS (Visual Interpreting Services) i cili mundëson shikimin perms platformave të ndryshme. 

Interpretimi, skenari, bëhet nga një producent që kalon nëpër film dhe identifikon se cilat ngjarje duhet të përshkruhen. Përdoren pauzat e filmit, pra kur nuk ka dialog. Një detyrë mjaft e vështirë në disa filma, ndonjëherë bëhet fjalë për boshllëqe prej 3-4 sekondash dhe më pas është e rëndësishme të jesh i saktë në zgjedhjen e fjalëve. Kur skenari të jetë gati, ai duhet të lexohet dhe të përzihet së bashku me tingujt e filmit në një kolonë zanore të re. Së fundi, kolona zanore dhe filmi bashkohen dhe më pas interpretimi vizual përfundon.

Kultura e aksesueshme

  1. Të gjitha kinemat dhe teatrot e Kosovës do duhej të përdorin shërbimet nga VIS për interpretimin Vizual të shfaqjeve të tyre. 
Share