Na ndihmoni të kemi ndikim

Sigurisht është e çuditshme që e drejta e mësimdhënies në braille dhe shumë gjërat nuk është në ligjin shkollor këtu në Kosovë?

Sot, nuk është e qartë se të gjithë në Kosovë kanë akses në një gjuhë të shkruar funksionale. Fëmijët e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar, të rinjtë dhe të rriturit nuk kanë të drejtë ligjore për të mësuar shkrimin braille. Duke futur të drejtën e mësimdhënies në dhe në Braille në Aktin e Arsimit, fëmijëve dhe nxënësve mund t’u garantohet arsim i barabartë.

Na ndihmoni të ndikojmë në mënyrë që të marrim të njëjtin legjislacion që ekziston në Norvegji.
Mos ngurroni t’i dërgoni një kartolinë ose email një deputeti. 

Share