Mbështetje në jetën e punës

Nëse jeni i verbër ose keni dëmtim të shikimit ose dëmtime të tjera funksionale, keni të drejtën për pajisje ndihmëse dhe lloje të tjera mbështetjeje në jetën e punës.

Mundësia e mbështetjes është e disponueshme si kur jeni duke kërkuar punë ashtu edhe kur keni një punë ose kur jeni i vetëpunësuar.

Sipas Ligjit për Mjedisin e Punës, punëdhënësi është përgjegjës për të siguruar që punonjësi të ketë një mjedis të mirë pune, që vendi i punës të jetë i dizajnuar në bazë të nevojave dhe kushteve të personit dhe që të disponohen ndihmat që janë normale në vendin e punës. Nëse jeni i verbër ose keni një dëmtim të shikimit dhe keni nevojë për ndihmë speciale ose përshtatje të tjera të vendit të punës për të përballuar punën tuaj, mund të merrni mbështetje nga shteti për këtë..

Sot, teknologjia dixhitale është një ndihmë e madhe për njerëzit me dëmtime shikimi. Këtu mund të lexoni më shumë se si teknologjia dixhitale mund të jetë e dobishme si në jetën e punës ashtu edhe në jetën private.

Share