Punë e mirë për personat me shikim të dëmtuar

Shoqata liston profesionet dhe arsimimet që funksionojnë mirë për ju me një dëmtim të rëndë të shikimit.

Jemi përpjekur të kemi parasysh që profesionet duhet të jenë të përshtatshme për pothuajse këdo dhe duhet të jenë mjaft të zakonshme në tregun e punës.

Qëllimi i listës është t’ju bëjë më të lehtë kur kërkoni arsim/punë.

Ju gjithashtu mund të përdorni informacionin për punëdhënësit për të treguar se përvoja tregon se njerëzit me dëmtim të rëndë të shikimit mund të përballojnë punën për të cilën po aplikoni.

Profesionet e përshkruara nuk duhet të kuptohen se ju mund ose duhet të punoni vetëm brenda ndonjë prej tyre. Ne kemi zbuluar një buqetë profesionesh dhe edukimesh duke intervistuar persona me dëmtime të rënda të shikimit që punojnë në këto profesione.

Për secilin profesion, ne kemi përshkruar se çfarë duhet të mendoni dhe të keni njohuri për të pasur sukses në profesion.

Në përgjithësi, për ju me një dëmtim të rëndë të shikimit, duhet të jeni të pavarur dhe të sigurt me situatën tuaj si me dëmtim të shikimit.

Çdo profesion/fushë profesioni gjithashtu bën kërkesa më specifike ndaj jush me dëmtim të shikimit. Mund të jetë mirë t’i dini këto nëse jeni duke menduar të merrni një arsim ose të kërkoni një punë në këtë fushë. Për çdo përshkrim të punës, fjala “vendimtare” është përdorur nëse ka dalë se njohuritë janë absolutisht të nevojshme për ta bërë punën të funksionojë mirë.

Katër fusha ku keni nevojë për aftësi veçanërisht të mira ose ku është mirë me disa përshtatje:

  • Teknologji IT:

Programe dhe përshtatje speciale për kompjuterë, mjete ndihmëse për mbajtjen e shënimeve dhe telefona celularë.

  • Ambienti i punës:

Rregullimet në vendin e punës dhe organizimi i punës.

  • Lëvizshmëria:

Lëvizshmëria është një koncept i gjerë si p.sh. aftësi të mira orientuese, lëvizje të pavarur por edhe për të zgjidhur përgjithësisht situata praktike që lindin në punën e përditshme.

  • Aftësitë sociale:

Krijoni marrëdhënie dhe keni aftësi të mira bashkëpunimi.

Përshkruani situatën si me shikim të dëmtuar dhe sugjeroni zgjidhje që ndikojnë në situatën e punës për ju dhe kolegët tuaj.

Mbani mend, kjo duhet parë si këshillë për të menduar dhe jo si të vërteta të vendosura në gur. Këshilla këtu synon të ofrojë njohuri për t’u përgatitur dhe pajisur më mirë për profesione të caktuara ose të ngjashme. Mos u dekurajoni të kërkoni punë në fusha të tjera.

Nëse mund të imagjinoni se ndonjë nga profesionet që kemi përshkruar këtu, mund të merreni edhe me profesione të tjera të ngjashme.

Share