Komiteti Braille

Bordi Braille është një bord qeveritar që duhet të sigurojë që imazhet Braille dhe ato prekëse të vazhdojnë të përdoren dhe zhvillohen.

Komiteti përfshin studiues, përfaqësues nga një sërë autoritetesh dhe nga Shoqata Kombëtare e të Pamurve me Paaftësi. Bordi Braille është përgjegjës për mbajtjen e udhëzimeve për Braillin suedez të përditësuar dhe merr pjesë në disa bashkëpunime ndërkombëtare. Nëse dëshironi të dini më shumë, mund të vizitoni faqen e tyre të internetit:  https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/

Share