Pastro tekstin e printuar

Shumica e personave me shikim të dëmtuar të vendit mund të lexojnë tekst të madh – të paktën 12 pikë – dhe të qartë.

Konsideroni veçanërisht se kontrasti midis errësirës së tekstit dhe sfondit është mjaft i madh dhe se shkronjat nuk qëndrojnë në një dridhje, për shembull, imazhe ose pllaka tonike. Mos përdorni as letër me shkëlqim.

 

Share