Vend i ri takimi për praktikë brenda shtetit

Praktika në institucione – hapi i parë në tregun e punës.

Qeveria u ka dhënë autoriteteve qeveritare detyrën për të ofruar praktika për punëkërkuesit që jan personat me aftësi të kufizuara që rezultojnë në një aftësi të reduktuar për punë.

Personat që mund të marrin një praktikë janë:

  • Punëkërkuesit me aftësi të kufizuara që do të thotë një aftësi e reduktuar për të punuar.

Nëse dëshironi të aplikoni për një stazh qeveritar, duhet të kontaktoni Shërbimin e Punësimit ose punëdhënësin që reklamon praktikën.
Si praktikant, ju keni mundësinë të mësoni më shumë dhe të merrni një ndjenjë se si është të punosh në shtet duke shoqëruar punonjësit në punë, duke provuar detyrat e tua dhe duke pasur kolegë.

Share