Kush është me shikim të dëmtuar?

Kushdo që ka vështirësi në lexim ose që ka vështirësi të orientohet me ndihmën e shikimit, ka dëmtim të shikimit. Shumica e njerëzve mund të perceptojnë në mënyrë të dobët ngjyrat dhe objektet ose të shohin me një fushë vizioni shumë të kufizuar. Të tjerë kanë vështirësi kur është errësirë ​​ose kur rrezet e diellit shkëlqejnë fort.

Vështirësitë në të lexuar mund të jenë pak a shumë të rënda. Shumica, rreth 85 për qind e të gjithë njerëzve me shikim të dëmtuar, janë më të moshuar dhe kanë vizion të mbetur të përdorshëm. Ata mund të lexojnë tekste të shtypura nëse teksti është mjaft i madh. Kontrasti i mirë dhe një paraqitje e mirë rrisin lexueshmërinë. Pjesa e mbetur prej 15 për qind kanë shikim të tillë të dëmtuar, saqë u duhet të përdorin mjete ndihmëse të një lloji – leximi i alfabetit Braille, dëgjimi i materialit të lexuar ose fjalimi sintetik në kompjuter.

Kufiri midis dëmtimit serioz dhe të butë të shikimit është i lëngshëm. Shumë njerëz mund të lexojnë mesazhe të shkurtra të shtypura, por përdorin mjete të tjera për tekste më të gjata.

Saktësisht sa prej tyre janë me shikim të dëmtuar është e paqartë. Pjesërisht është çështje përkufizimi. Rreth 3,000 janë regjistruar në një nga qendrat e Shoqatave të vendit dhe kanë të drejtë të huazojnë audiolibra nga www.audiolibrari.com

Janë rreth 3000 persona me dëmtim të shikimit. Më shumë se gjysma kanë paaftësi shtesë përveç dëmtimit të shikimit.

Share