Dëmtimi i shikimit

Në jetën e përditshme përballemi me vështirësi të ndryshme. Shumë mund të jenë të ndryshme në krahasim me atë për shikuesin.

Në këto faqe, ne mbulojmë aspekte të ndryshme të asaj se si është të jetosh si një person me dëmtim të shikimit dhe çfarë ndihmash janë në dispozicion.

Share