Te punosh

Njerëzit me dëmtim të shikimit punojnë në një sërë profesionesh të ndryshme dhe vendosen në një numër në rritje të industrive.

Fushat e zakonshme profesionale mes nesh me dëmtime në shikim janë administrimi, kujdesii, mësimdhënia/pedagogjia, IT dhe mekanika/industria. Por ka persona të verbër dhe ata me dëmtime në shikim edhe në profesione të tjera, si gazetarë, avokatë, kuzhinierë dhe kontrollorë trafiku.

Zhvillimet në teknologjinë e informacionit dixhital kanë ndikuar shumë në mundësitë e personave me shikim të dëmtuar për të punuar në profesione të ndryshme. Sistemi i mbështetjes që ekziston, për shembull, me mundësinë e ndihmave dhe përshtatjeve të vendit të punës, subvencioneve të pagave dhe mbështetjes për asistentët personalë është gjithashtu i një rëndësie të madhe.

Natyrisht, ndonjëherë ka edhe vështirësi për njerëzit me dëmtime në shikim kur bëhet fjalë për gjetjen,  dhe mbajtjen e një pune. Mund të bëhet fjalë për pengesa praktike por edhe barriera në formën e paragjykimit dhe frikës. Përveç kësaj, mbështetja e politikës së tregut të punës mund të konsiderohet si joefektive, e ngadaltë dhe e rëndë.

Lidhjet në këtë faqe përmbajnë informacion se çfarë mbështetje mund të merrni në jetën e punës me dëmtim të shikimit. Ju gjithashtu mund të lexoni se cilat ligje dhe rregullore ju japin të drejtën për këtë mbështetje.

Do të gjeni gjithashtu sugjerime për profesione të ndryshme që funksionojnë mirë për ju që keni dëmtim të shikimit dhe çfarë duhet të mendoni në lidhje me këto profesione.

Ka edhe intervista me personat me shikim të dëmtuar në jetën e punës si dhe informacione se cilët mund të jenë faktorë suksesi.

Share