Daisy

Në ditët e sotme, mënyra më e zakonshme për të lexuar për personat me dëmtime të rënda të shikimit është të dëgjojnë një skedar audio të regjistruar.

Një format për ngarkimin e tillë, i cili është zhvilluar veçanërisht për personat me shikim të dëmtuar, quhet Daisy. Përveç zërit të folur, ai përbëhet nga etiketa në mënyrë që të mund të gjeni lehtësisht titujt e kapitujve dhe të ngjashme, dhe gjithashtu mund të vendosni vetë faqerojtësit. Për shembull, mund të lexoni një CD në një luajtës të veçantë me zinxhir ose të shkarkoni një skedar të dhënash për ta lexuar në një kompjuter ose APP në telefon. Për më shumë lexoni në www.audiolibrari.com dhe blindvirast.com

Librat audio mund të huazohen nga  Audiolibrari.com direkt në App .

Por botimi komercial i librave audio ka sjellë gjithashtu mundësi të shtuara. Për herë të parë, personat me dëmtim të shikimit kanë mundësinë të lexojnë të njëjtat libra si personat me shikim pa qenë nevoja të presin botime speciale.

Nëse dëshironi të publikoni një version audio të një materiali të shtypur, mund të lexoni vetë ose t’i drejtoheni një studioje profesionale. Mundtë të kontaktoni gjithashtu Virast.org për shërbimin e leximit të librave të dëshiruara.

Share