Këshilla për lexim

Librat, gazetat dhe literatura mund të merren në Braille.

Shoqata e të Verbërve të Kosovës në bashkpunim me Virtual Assistatns Group ofron libra, gazeta, literaturë universitare, imazhe dhe harta prekëse si dhe lojëra në braille. Në bibliotekën dixhitale tek AudioLibrari, mund të gjeni shumë audio libra.

Share