Gjetja e punëve verore

Brenda disa vendeve të punës ka kuota të veçanta të destinuara për personat me aftësi të kufizuara. Kjo vlen edhe për punët verore.

Shërbimi i punësimit mund të marrë pjesë në përpjekjet për të gjetur punë pushimi dhe verore për të rinjtë e shkollave të mesme me aftësi të kufizuara, por përgjegjësia kryesore është Komuna.

Agjencia e punësimit është përgjegjëse për ndihmat dhe asistencën personale gjatë punës parashkollore dhe verore. Më pas ata marrin me qira ndihma për periudhën aktuale. 

Share