Këshilla për prindërit e verbër ose me dëmtime shikimi

Të bëhesh ose të jesh prind është absolutisht fantastike! Megjithatë, ne shpesh vihemi në provë nga fëmijët tanë kur bëhet fjalë për kryerjen ose përfshirjen e gjërave të ndryshme. Nëse keni edhe dëmtim të shikimit, mund të viheni në provë edhe nga rrethina juaj.

Ne që kemi dhënë këshilla të përditshme në këtë katalog të këshillave jemi vetë prindër me dëmtim të shikimit. Ne vetë na është dashur të kuptojmë se si të zgjidhim situata të ndryshme ose, nga ana jonë, kemi marrë këshilla nga prindër të tjerë. Shpresojmë që të gjeni disa këshilla që do ta thjeshtojnë prindërimin tuaj.

Ne do të përpiqemi ta mbajmë të gjallë këtë katalog këshillash duke e përditësuar në intervale të rregullta.

Share