Për të përfshirë njerëzit me dëmtim të shikimit

  1. Duke e bërë tekstin të aksesueshëm

    Edhe tekstet e zakonshme mund të lexohen nga personat me shikim të dëmtuar, por mund të kërkojnë praktikë të veçantë dhe mjete ndihmëse të veçanta.

  2. Më thuaj çfarë shikon

    Në situatat e përditshme, njerëzit me dëmtim të shikimit rrezikojnë të humbasin informacionin përkatës. Si një person me shikim, mundeni duke përshkruar se si…

Share