Avokati ynë mund t'i ndihmojë anëtarët, për shembull, me apelimin e vendimeve në lidhje me shoqërimin etj.

Kjo është ajo që ne bëjmë

Shoqata e të Verbërce të Kosovësi punon për t’u mundësuar njerëzve me dëmtime në shikim të jetojnë një jetë më të pasur dhe të pavarur – një jetë pa kufizime. Ne e bëjmë këtë, ndër të tjera, përmes mbështetjes individuale dhe duke krijuar një komunitet për të gjithë anëtarët tanë.

Ne përfaqësojmë personat e verbër duke kontribuar në socializmi, edukim, punësim dhe rehabilitim, duke u angazhuar dhe besuar në gjithëpërfshirës dhe pavarësim të tyre.

Share