Shkopi i bardhë

Shkopi i bardhë është një nga mjetet më të vjetra dhe më të rëndësishme për personat e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar. Shkopi i bardhë është ndihma më e mirë për të shmangur pengesat dhe për t’i treguar mjedisit se përdoruesi ka një dëmtim të shikimit.

Personat që përdorin shkopin e bardhë mund të orientohen në ambiente të ndryshme. Mund të jetë, për shembull, gjetja e shtyllës në një vendkalim për këmbësorë ose zbulimi se ku fillon dhe mbaron një shkallë.
Shkopi i bardhë është gjithashtu një sinjal për përdoruesit e rrugës që të tregojnë vëmendje për njerëzit me dëmtime shikimi.

Ju lutemi respektoni shkopin e bardhë.  

Një ndihmë mijëravjeçare

Piktura shumë të vjetra tregojnë se njerëzit e verbër kanë përdorur shkopin si ndihmës për mijëra vjet. Gjatë shekujve 16 dhe 17, shkopinjët ishin mjaft të gjatë, por nga shekulli i 18-të ato u bënë më të shkurtra.

Fillimi për shkopin e bardhë në Luftën e Parë Botërore

Gjatë Luftës së Parë Botërore (1914-1918), ushtarët e plagosur nga lufta në Francë filluan të përdorin shkopinjë të bardhë, të cilët shpejt u përhapën në Angli dhe Amerikë. Në SHBA në vitet 1930, të verbërit me shkop të bardhë kishin të drejtën e përparësisë në trafik.

Në Kosovë, shkopi i bardhë u prezantua në vitet 1967. Shkopi i bardhë përfundimisht u bë simbol i verbërisë në mbarë botën. Në tabelat shtesë në trafik në Suedi, megjithatë, ka pesë pika të zeza në të verdhë, të përshtatura me të kuqe, të cilat janë të vlefshme si informacion se personat me shikim të dëmtuar shpesh lëvizin atje, dhe kjo do Ishte një praktike shumë e mirę edhe për ne në Kosovë.

Hoover shpiku teknikën e shkopit

Në lidhje me rehabilitimin e të verbërve amerikanë të luftës së Luftës së Dytë Botërore, mësuesi i shkollës së verbër R. Hoover shpiku teknikën moderne të shkopit, të ashtuquajturën teknikë Hoover. Kjo teknikë e lëvizjes përbëhet nga lëvizjet e lavjerrësit me një shkop të gjatë të bardhë.

Alumini është materiali më i mirë

Pasi Hoover ndërtoi shkpoin e parë metalik të gjatë dhe të zbrazët, pasuan disa dekada eksperimente me materiale të ndryshme, si tekstil me fije qelqi, përzierje të përforcuara me fibra karboni ose berilium. Megjithatë, deri më tani, shkopi i aluminit është mbajtur mirë në garë.

Dy lloje të palosshme

Një shkop shënues i palosshëm është paraqitur në foto.

Eksperimente janë bërë edhe me lloje të ndryshme konstruksioni: një shkop i palosshëm për ta vendosur në xhepin ose çantën tuaj të pasme kur nuk keni nevojë për të. Një shkop me një rrotë të vogël në maje e kështu me radhë.

Share