Në lidhje me dëmtimet e shikimit

Këtu do të zbuloni se çfarë është në të vërtetë dëmtimi i shikimit dhe do të gjeni informacione se si jetojnë njerëzit me dëmtim të shikimit.

Ka shumë lloje të ndryshme të dëmtimit të shikimit. Këtu kemi renditur sëmundjet më të zakonshme të syrit – por në fakt është shumë më komplekse se kaq.

Ka një ndryshim të madh mes të parit pak dhe të mos parë fare. Disa shohin mirë në errësirë, por janë shumë të ndjeshëm ndaj dritës. Të tjerët shohin qartë dhe të qartë, por vetëm përpara. Të tjerët mund të shohin qartë dhe qartë, por kanë vështirësi të interpretojnë atë që shohin sepse nervi optik dhe/ose qendra vizuale e trurit janë dëmtuar.

Prandaj, mënyra se si e shihni është individuale. Këto janë gjithashtu përshtatjet që nevojiten që njeriu të jetë në gjendje të jetojë mirë pavarësisht nga dëmtimi i shikimit.

Share