Ligji për diskriminimin

LIGJI NR.2004/3 KUNDËR DISKRIMINIMIT

Tani është e paligjshme trajtimi i paarsyeshëm i njerëzve ndryshe për shkak të gjinisë, identitetit ose shprehjes gjinore, përkatësisë etnike, fesë ose besimeve të tjera, paaftësisë, orientimit seksual ose moshës.

Lexoni Aktin e Diskriminimit këtu [lidhja e jashtme].

Pasi SHVK dhe organizata të tjera të aftësisë së kufizuar zhvilluan një fushatë  lobuese, ligji u plotësua për të përcaktuar gjithashtu paarritshmërinë si diskriminim. Prandaj është e paligjshme të dizajnosh një shërbim në mënyrë që të mos jetë i disponueshëm për ndonjë nga arsyet e mësipërme.

Megjithatë, në mënyrë zhgënjyese, kjo nuk vlen për kompanitë që punësonin më pak se dhjetë punëtorë. Kjo do të thotë që shumë restorante dhe dyqane janë të përjashtuara.

Share