Mbështetje për ju që jeni ose dëshironi të bëheni pronar i biznesit tuaj

Ekzistojnë lloje të ndryshme të mbështetjes nga shoqëria dhe organizata të caktuara për ata që duan të fillojnë biznesin e tyre.

Ju që keni një dëmtim të shikimit mund dhe duhet gjithashtu t’i zbuloni dhe t’i përdorni këto. Agjencia e punësimit zakonisht është në dijeni dhe mund të ofrojë mbështetje ose kontakte me të tjerët.

Mbështetje për fillimin e një biznesi

Ju që kërkoni punë dhe keni kushte të mira për të filluar biznesin tuaj, në disa raste mund të merrni mbështetje dhe ndihmë kur filloni biznesin tuaj.

Mbështetje e veçantë kur filloni një biznes

Kur keni një aftësi të kufizuar dhe keni shpenzime të përgjithshme veçanërisht të mëdha për shkak të kësaj kur filloni biznesin tuaj, mund të merrni të ashtuquajturën mbështetje speciale për fillimin e një biznesi. Është enti i punësimit që jep këtë mbështetje.

Përveç kësaj, ju që jeni të verbër ose keni një dëmtim të shikimit dhe dëshironi të filloni ose të keni biznesin tuaj mund të merrni në thelb të njëjtin lloj mbështetjeje si për njerëzit që janë të punësuar:

Kontributi në ndihmat e punës

Personat me shikim të dëmtuar që kanë biznesin e tyre dhe që kanë nevojë për mjete të posaçme pune për shkak të dëmtimit të shikimit mund të aplikojnë për një grant për këto nga enti i punësimit.
Ju gjithashtu mund të merrni grante për edukim mbi këto ndihma.

Literaturë pune

Personat e verbër ose me shikim të dobësuar që kanë biznesin e tyre mund të kërkojn grante për të përshtatur literaturën që u nevojitet për zhvillimin e tyre profesional. Ju aplikoni për grant në organizata të ndryshme dhe entin e punësimit.

Share