Fakte të shpejta rreth dëmtimit të shikimit në botë

Rreth 253 milionë njerëz në botë jetojnë me dëmtim të shikimit.

Nga këta, 36 milionë njerëz janë të verbër.
81 përqind e të gjithë njerëzve me dëmtim të shikimit janë 50 vjeç ose më të vjetër. 

Mbi 80 për qind e të gjitha dëmtimeve të shikimit në botë mund të shmangen ose kurohen. 

Shkaqet më të zakonshme të dëmtimit të shikimit dhe dëmtimit të rëndë të shikimit

  • 53 përqind gabime refraktive të patrajtuara në sy (qasje e pasaktë ose pa qasje në syze dhe lentet e kontaktit)
  • 25 për qind katarakte që nuk janë hequr me kirurgji
  •   4 për qind ndryshime të moshës në makulë
  •   2 për qind glaukoma (glaukoma)
  •   1 për qind dëmtim i syve i shkaktuar nga diabeti

Shkaqet më të zakonshme të verbërisë

  • 35 për qind katarakte që nuk janë trajtuar.
  • 21 për qind gabime refraktive të patrajtuara në sy
  •   8 për qind glaukoma

Rreth 19 milionë fëmijë nën moshën 15 vjeç kanë dëmtim të shikimit

Prej tyre, 12 milionë fëmijë kanë një dëmtim të shikimit të shkaktuar nga gabimi refraktiv në sy. (Për shembull miopia, largpamësia ose astigmatizmi.)
1.4 milionë fëmijë nën moshën 15 vjeç janë të verbër.

Në përgjithësi, incidenca e dëmtimit të shikimit është ulur që nga fillimi i viteve 1990. Megjithatë, numri i personave me dëmtim të shikimit pritet të trefishohet për shkak të rritjes së popullsisë dhe plakjes. 

Rreth vitit 2050, mund të ketë 115 milionë njerëz që janë të verbër. 

Burimi OBSH, Organizata Botërore e Shëndetësisë tetor 2017

Share