Të kesh një fëmijë me dëmtim të shikimit

Këtu mund të gjeni informacione dhe gjëra të tjera që është mirë të dini si prind i një fëmije të verbër ose me dëmtim të shikimit.

Materiali mund të jetë i vlefshëm si për prindërit ashtu edhe për të afërmit e tjerë të fëmijës.

Share