Gazetari

Tituj të tjerë: Gazetar i pavarur, Sekretar redaksi, Redaktor, Redaktor, Reporter, Studiues, Redaktor në internet.

Puna

Një gazetar punon pothuajse gjithmonë nën presionin e kohës. Puna duhet të përfundojë deri në një kohë të caktuar – afati i fundit. Prandaj është e rëndësishme që të merret informacioni i nevojshëm dhe pastaj të paraqitet shpejt në një mënyrë të strukturuar dhe të kuptueshme.

Gazetarët punojnë në gazeta, në radio dhe TV ose në revista online. Ata bëjnë raporte, intervista dhe raporte ose përpunojnë materiale nga agjencitë e lajmeve dhe shkrimtarë të tjerë.

Një pjesë e madhe e kohës së punës shpenzohet duke kërkuar informacion, për shembull, në ueb dhe në dokumentet e autoriteteve të ndryshme. Shpesh është gjithashtu e nevojshme të gjeni një person që mund t’ju tregojë më shumë për temën në fjalë. Ky grumbullim i të dhënave quhet hulumtim dhe është parakusht që të ketë material për tekste dhe programe televizive ose radiofonike. Në TV, mbi të gjitha, ka gazetarë që punojnë vetëm me kërkime.

Sot, ka kërkesa gjithnjë e më të larta për gazetarin që të jetë në gjendje të zotërojë disa aftësi të ndryshme, për shembull imazhin dhe ueb-in. Për shumë shërbime, veçanërisht në radio dhe televizion, kërkohen gjithnjë e më shumë aftësi teknike të specializuara

Trajnimi

Sot, trajnimi për gazetari është zakonisht një parakusht për të gjetur një punë në industri. Ekzistojnë disa forma të ndryshme edukimi.

Arsimi i lartë është i disponueshëm në pesë lokacione dhe është i orientuar ose drejt kërkimit gazetaresk ose drejt punës më praktike, për shembull, në mediat elektronike ose median e shkruar. Trajnimi zgjat 3 vjet dhe mund të ndërtohet drejt një masteri.

Një numër i kolegjeve trajnojnë gazetarë. Kurset janë shpesh një ose dy vjet dhe specializohen, për shembull, në radio.

Për të menduar

  • Gazetari duhet të jetë në gjendje të shprehet mirë si në të folur ashtu edhe në të shkruar.
  • Orari i punës mund të jetë i parregullt.
  • Në profesion kërkohet një aftësi e mirë për të pasur kontakt me njerëzit.
  • Puna shpesh kryhet nën presionin e kohës.
  • Është e rëndësishme të jeni në gjendje të punoni në mënyrë të pavarur.

Gjërat për të menduar për ju me dëmtim të shikimit

Teknologjia IT

Kërkohen aftësi shumë të mira kompjuterike që të mund të përballeni me punën gazetareske, si për të shkruar ashtu edhe për të kërkuar informacione nëpërmjet internetit.

Programet dhe mjedisi kompjuterik në vendin e punës duhet të jenë të adaptueshëm dhe të funksionojnë për njerëzit me dëmtime në shikim.

Ambienti i punës

Është mirë të jeni në gjendje të krijoni një mjedis të strukturuar në vendin e punës.

Lëvizshmëria

Kërkon shumë aftësi të mira orientuese dhe teknikë lëvizjeje.

Aftësitë sociale

Profesioni i gazetarit ka kërkesa shumë të larta për kompetencën sociale. Ju duhet të jeni në gjendje të ofroni veten dhe të menaxhoni veten. Guxoni të jeni krenarë për atë që jeni.

Share