Për të ecur përpara

Të kesh një dëmtim të shikimit është një paaftësi informacioni. Ndihma të tilla si shkopi i bardhë është në dispozicion këtu. Por këtu llogariten edhe shërbimet e udhëtimit dhe GPS.

Njerëzit e verbër ose me shikim të dobësuar zakonisht nuk e kanë të vështirë të lëvizin në një mjedis të njohur. Por sapo arrin në zona të panjohura, është më e vështirë për t’u gjetur.

Share