SRF e bën të dukshme Braillin

Gjatë vitit 2020, Shoqata Kombëtare e Personave me Paaftësi në Pamje ka një sërë aktivitetesh për të forcuar pozicionin e shkrimit Braille.

Ndër të tjera do të:

Inkurajimi i Ministrit të Arsimit së bashku me të rinjtë me dëmtim të shikimit që e drejta e Braillit të përfshihet në Ligjin për Arsimin.

Kërkohet nga Ministria e Çështjeve Sociale për legjislacionin që duhet të ketë akses tek instruktorët e shikimit dhe dëgjimit ose mbështetje ekuivalente në të gjitha bashkitë.

Së bashku me të rinjtë me dëmtim të shikimit zhvillojnë një model për një kurs të shkurtër përgatitor mbi studimet pas të mesme.

Bëjini punëkërkuesit me shikim të dëmtuar të zbulojnë se njohja e shkrimit braille me teknologjinë moderne mund të lehtësojë kërkimin e punës dhe kështu të gjejnë një punë.

Jepni në dispozicion literaturën e studimit.

Radio SRF do të bëjë disa funksione dhe programe përkatëse për shkrimin braille.

Kryeni një fundjavë me shkrim braille ku si fëmijët ashtu edhe prindërit mund të mësojnë shkrimin braille në një mënyrë lozonjare pa kërkesa.

Përgatitni manual/materiale për mësimin e fëmijëve të shkrimit brail.

Ofroni kurse plotësuese në të gjithë vendin të quajtur “Braille dhe teknologji”. Kurset përqendrohen, për shembull, në përdorimin e tastierave me pikë për të dy kompjuterët, si iPhone dhe toads.

Ofroni një kurs fundjave me ushtrime praktike për të përfshirë shkrimin brail në art dhe në këtë mënyrë të tërheqni edhe më shumë njerëz për të mësuar braillin.

Kryeni kurset tona bazë vjetore në braille dhe kursin bazë të notave muzikore me një kurs shtesë.

Ofroni të gjitha qendrat e vizionit të vendit të dalin pranë tyre me leksione të ndryshme për të rritur bashkëpunimin në dobi të të gjithë personave me shikim të dëmtuar.

Prodhoni një ose më shumë filma të shkurtër për mediat sociale ku, për shembull, personat me shikim nuk mund të thithin informacione sepse gjithçka është në Braille.  

Share