Shërbimi i transportit

Nëse nuk e gjeni, mund të jetë mirë të përdorni sytë e një taksisti.

E drejta për shërbime transporti ndryshon midis bashkive dhe këshillave të qarkut të ndryshëm. Shpesh ai është i rrethuar edhe nga rregullore dhe kufizime burokratike që e bëjnë të vështirë përdorimin e tij. Për më tepër, shërbimi zakonisht prokurohet nga kompania e taksive që ka marrë përsipër ta kryejë atë me koston më të ulët – që mund të nënkuptojë se një makinë shërbimi udhëtimi është në mënyrë rigoroze një biznes jofitimprurës që kompania e taksive do të preferonte ta shmangte.

Këtu thotë më shumë se çfarë të drejtash keni .

Por shërbimi i udhëtimit në çdo rast mund të funksionojë mirë .

Share