Rregulloret e Bordit Kombëtar të Shëndetësisë dhe Mirëqenies për Koordinimin e Përpjekjeve për Habilitim dhe Rehabilitim

Sipas rregulloreve të Bordit Kombëtar të Shëndetësisë dhe Mirëqenies SOSFS 2008:20 mbi Koordinimin e përpjekjeve për rehabilitim dhe rehabilitim, fëmijëve dhe të rinjve që gjykohen se kanë nevojë për bashkëpunim duhet t’u ofrohet një anëtar i emëruar i personelit i cili është përgjegjës për koordinimin e individit. plani.

Bashkitë dhe këshillat e qarqeve duhet të hartojnë së bashku rutinat në mënyrë që koordinimi i rehabilitimit dhe rehabilitimit të funksionojë për individin. Qarku Värmland është një nga qarqet e pakta që ka zhvilluar udhëzime për koordinimin ndërmjet këshillit të qarkut dhe bashkive. Në faqen e internetit të Bordit Kombëtar të Shëndetit dhe Mirëqenies  www.socialstyrelsen.se  mund të gjeni më shumë informacion rreth koordinimit.

Është e rëndësishme që ju prindër që mendoni se keni nevojë për një koordinator për fëmijën ose të riun tuaj, ta kërkoni këtë kur jeni në kontakt me habilitacionin ose komunën tuaj. Nëse keni shembuj të mirë nga komuna juaj, ju lutemi shpërndajini ato.

Share