Ligji për Shërbimet e Transportit

Njerëzit që e kanë të vështirë të lëvizin me mjete të zakonshme transporti mund të kenë të drejtë të përdorin shërbimet e transportit. Shërbimi i udhëtimit kryhet zakonisht me taksi, por mund të bëhet edhe në mënyra të tjera.

E drejta për shërbimet e udhëtimit rregullohet në Ligjin për Shërbimet e Udhëtimit të vitit 1997 .

Sipas Ligjit për Shërbimet e Transportit, është bashkia ajo që vendos se kush ka të drejtën e shërbimit të transportit dhe çfarë cilësie duhet të ketë shërbimi i transportit, përveç nëse bashkia ia ka deleguar këtë autoritetit rajonal të transportit publik.

Bujaria dhe cilësia ndryshojnë shumë midis pjesëve të ndryshme të vendit dhe në përgjithësi është përkeqësuar që nga viti 1990.

Në Suedi, ka rreth 400,000 njerëz që kanë të drejtë për shërbime udhëtimi.

Share