Ligji për Mbështetjen dhe Shërbimin

  1. Plani individual sipas LSS

    Kushdo që mbulohet nga ndërhyrjet sipas LSS (Ligji për mbështetjen dhe shërbimin ndaj personave me aftësi të kufizuara të caktuara) ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë një individ…

Share