Shoqërimi

E drejta për të qenë të shoqëruar na jep të njëjtën të drejtë për të lëvizur jashtë si gjithë të tjerët.

 

Qëndroni në ligj!

Në Kosovë kemi LIGJI NR. 04/L – 092 PËR PERSONAT E VERBËR që rregullon qështje të shumta për të verbërit e mes tjerash edhe për shoqërusin. Shoqëruesi ka benifite në rrugë, bileta të ndryshme, aktivitete ku në shumicen e rasteve janë falas e në rasitin më të keq paguajn 50% të kostos.

Ne besojmë se ligji është shumë i kjartë dhe duhet gjithësesi të jetësohet edhe në praktikë në jetën e përditëshme.

Për më shumë, konsulto ligjinë e Kosovës këtu

 
Share