Teknologji publike

Shoqata e të Verbërve të Kosovës punon për të siguruar që personat me shikim të dëmtuar dhe të verbërit të mund të marrin pjesë në shoqëri në kushte të barabarta me të gjithë të tjerët.

Duke pajisur të gjitha pajisjet teknike me sintezën e të folurit (fjalë që përshkruan atë që shkruani dhe që lexon atë që është në ekran), edhe personat me shikim të dëmtuar dhe të verbërit mund të menaxhojnë punët më lehtë dhe të përdorin makineritë e radhës.

Një shembull i mirë i kompanive që punojnë për t’i bërë pajisjet e tyre të aksesueshme për të gjithë janë kompanitë që operojnë makineritë e tërheqjes dhe depozitimit e parave, ATM-të.

Ka numra dhe kontrast të shtuar që bëjnë të mundur tërheqjen e parave pavarësisht se nuk mund të lexoni ekranin. Shpresojmë, kjo do të bëhet më e zakonshme falë Direktivës së Qasshmërisë së BE-së, e cila hyn në fuqi në 2025.

Shtesa të tilla në pajisje nuk janë shumë më të shtrenjta. Prokurimi publik mund të bëjë të mundur që bashkitë, rajonet dhe autoritetet e transportit publik të përcaktojnë kërkesat e aksesueshmërisë përmes kritereve në mënyrë që të gjithë të mund të marrin pjesë në shoqëri në kushte të barabarta.

 

Share