Shërbim personal

Pavarësisht nga një gamë e gjerë ndihmash të shkëlqyera, ka ende shumë gjëra që kërkojnë komunikim njerëzor për t’u përballuar. Jo më pak për shkak se shumica e njerëzve me dëmtime shikimi janë njerëz të moshuar që e kanë të vështirë të mësojnë pajisjet e reja të shkëlqyera.

Share