Pikat kalimtare

Gjëja më e rëndësishme për një vendkalim është që këmbësori duhet të dijë nëse jeni në rrugë apo ende në një trotuar.

Prandaj duhet të ketë një skaj të qartë.

Gjithashtu duhet të jetë e mundur të konkludohet nga këndi i skajit në cilin drejtim duhet të shkohet. Duhet të ketë edhe shtylla. Plus mundësisht një sinjal tik-tak që të dini se në cilin drejtim të shkoni.

 
Share