Habilitimi i fëmijës

Habilitimi për fëmijët që janë të verbër ose me dëmtim të shikimit bëhet në qendrat e shikimit të rajonit. Habilitimi duhet të bëjë që fëmijët të bëhen sa më të pavarur.

SRF beson se fëmijët dhe të afërmit e tyre duhet të kenë qasje në ndërhyrje gjithëpërfshirëse. Ai përfshin përpjekje motorike, edukative, teknike, mjekësore, psikologjike dhe sociale. Ne besojmë se është e rëndësishme që qendrat e vizionit të organizojnë seanca grupore për fëmijët dhe të afërmit e tyre. Ka një mungesë të madhe psikologësh dhe fizioterapistësh/fizioterapistësh në qendrat e shikimit. Janë vetëm rreth 9 psikologë dhe 9 fizioterapistë. SRF i kushton vëmendje të veçantë kësaj mangësie.   

Qendrat e vizionit në vend funksionojnë ndryshe dhe për shkak se ka pak fëmijë në vend, pothuajse nuk ka qendra vizioni që të kenë vetëm ekipe fëmijësh. Është kryesisht në Skåne dhe Stokholm. Në qendrat e tjera të vizionit, stafi punon me të gjitha moshat. Edhe nëse qendrat e vizionit nuk mund të kenë ekipe për fëmijë, ato mund të mendojnë për një mbështetje gjithëpërfshirëse për fëmijët dhe të afërmit e tyre.

Qendrat e vizionit hartojnë plane rehabilitimi dhe është e rëndësishme që fëmijët të përfshihen në planifikimin e përpjekjeve të tyre. Familjet duhet të jenë në gjendje të marrin planet në dorë pas takimit. Ne do të donim të shihnim që planet e ndryshme të fëmijëve si planet e rehabilitimit, planet në parashkollor dhe planifikimi i veprimit në shkollë të koordinohen për të minimizuar numrin e planeve. Nëpërmjet koordinimit bëhet e qartë edhe fusha e përgjegjësisë së secilit.

Nëse fëmijët kanë aftësi të kufizuara të shumëfishta, rehabilitimi i fëmijëve bëhet në një qendër rehabilitimi. Shpesh ka mungesë të kompetencës së vizionit dhe është një avantazh nëse qendrat e vizionit dhe qendrat e aftësimit mund të bashkëpunojnë.

Lexoni më shumë se çfarë mendon SRF

Planet e rehabilitimit

Habilitimi për fëmijët dhe të rinjtë me dëmtim të shikimit

Share