Faqja e internetit e çdo institucioni të Kosovës është e detyruar të ndjekë WCAG ashtu siq bënë zyra e Kryeministrit.

Faqet e internetit dhe aplikacionet

Teknologjia dixhitale ka qenë një nxitje e madhe për njerëzit me dëmtime shikimi. Megjithatë, një parakusht për përdorimin e faqeve të internetit dhe aplikacioneve celulare është që ato të ndjekin standardet për të punuar me lexuesit e ekranit dhe zmadhimin.

Është gjithashtu e rëndësishme të vetë-testohet me lexuesit e ekranit dhe mjetet e zmadhimit dhe të përfshihen përdoruesit me aftësi të kufizuara në zhvillimin e faqeve të internetit dhe aplikacioneve. Ekziston një lexues i ekranit për PC i quajtur JAWS . Në produktet e Apple ekziston lexuesi i integruar i ekranit VoiceOver.

Sipas të ashtuquajturit Akt DOS, EAA i cili bazohet në një direktivë të BE-së, të gjitha faqet e internetit dhe aplikacionet e drejtuara nga shteti, bashkitë, kompanit dhe rajonet duhet të jenë në gjendje të përdoren me ndihmës zmadhues dhe lexues ekrani. Kjo do të thotë, sinteza e të folurit dhe shfaqjet braille. Faqet e internetit dhe aplikacionet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar të nivelit AAA të WCAG.  

Që nga viti 2025, do të jetë e detyrueshme për për të gjitha kompanit private dhe ato publike, duke përfshi edhe institucionet, të ndjekin të njëjtat rregulla. Sigurisht, ne duam që të gjithë të respektojnë rregullat.

Për ti plotësuar këto rregulla në mënyren më të leht, mund të përdorni produktin AccessWay

Dhjetë këshilla të shpejta për rritjen e aksesit

  • Gjithmonë përshkruani imazhet në formën e teksteve alternative. Përqendrohuni në gjënë më të rëndësishme në imazh për kontekstin në të cilin përdoret imazhi.
  • Nëse bëni një video, sigurohuni që mesazhi kryesor i videos të jetë i disponueshëm ose përmes zërit të folësit në vetë video, duke përdorur tekstin që shoqëron videon ose përmes interpretimit vizual .
  • Keni kontraste të qarta – është e mundur të  matet nëse kërkesat për kontrast janë përmbushur .
  • Shmangni tekstin në imazhe.
  • Etiketoni gjithmonë titujt: <h1> për nivelin 1, <h2> për nivelin 2 e kështu me radhë.
  • Të gjithë artikujt në faqen e internetit duhet të jenë në gjendje të aktivizohen duke përdorur një tastierë – jo më pak kutitë e kontrollit, ku duhet të jepni pëlqimin tuaj ose të pranoni kushtet.
  • Përdorni linja udhëzuese për të lehtësuar orientimin, për shembull, në forma
  • Sigurohuni që faqja e internetit mund të përdoret me cilësimet e ngjyrave dhe zmadhimit të përcaktuara nga përdoruesi.
  • Shmangni fotografitë dhe tingujt ku duhet të thoni se jeni njeri dhe jo robot. Nëse nuk mund të shmanget, sigurohuni që captcha të mos bazohet në audio ose imazh.
  • Sigurohuni që e gjithë përmbajtja e shkarkueshme (Word ose PDF) të jetë e disponueshme. 
Share