Terminali i autobusëve duvet të jet i aksesueshmërisë me tabelën e informacionit në nivelin e syve dhe me një buton të shënuar me braille për informacionin e folur.

Stacionet dhe terminalet e autobusëve

Stacionet dhe terminalet e autobusëve janë vende stresuese ku njerëzit me orientim të dëmtuar janë veçanërisht në humbje.

Prandaj është veçanërisht e rëndësishme që sinjalistika, vendkalimet për këmbësorë, shoqërimet, shkallët etj. të projektohen në mënyrat që ne rekomandojmë.

Së shpejti do mund të shkarkoni listën tonë të kontrollit për stacionet, platformat dhe stacionet e autobusëve.

 

Share