Rehabilitimi i orientuar drejt punës

Për t’u punësuar, duhet të jeni në gjendje të bëni pak më shumë sesa thjesht të përballeni me jetën e përditshme. Personat e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar kanë të drejtë për këtë në Kosovë.

Ndër të tjera, duhet të jeni në gjendje të zotëroni kompjuterët, shkrimin Braille (nëse jeni me dëmtim të rëndë të shikimit) dhe duhet të jeni të mirë në lëvizjen e lirë.

Në Kosovë, ju keni të drejtën për gjashtë muaj rehabilitim profesional për të mësuar gjëra të tilla.

Ne besojmë se diçka e ngjashme është gjithnjë e nevojshme – nëse duam të shmangim papunësinë 50 për qind në mesin e personave me shikim të dëmtuar.

Share