shvkosova.com

Fëmijët dhe mbështetja në shkollë

Fëmijët me dëmtime shikimi kanë nevojë për një ndihmë të vogël shtesë në mënyrë që ata të kenë të njëjtat mundësi si të gjithë të tjerët. Por edhe personat e rinj me shikim të dëmtuar janë në disa aspekte si një fëmijë dhe kanë nevojë për edukim për t’u rikuperuar.

 1. Çfarë kanë nevojë fëmijët?

  Fëmijët që janë të verbër ose kanë një dëmtim të shikimit kanë nevojë për disa masa të ndryshme mbështetëse për t’u zhvilluar dhe për t’u bërë të pavarur.

 2. Parashkollor dhe shkollë

  Fëmijët që janë të verbër ose me dëmtim të shikimit duhet të shkojnë në parashkollorë dhe shkolla të rregullta.

 3. Mjete mësimore

  Nxënësit që janë të verbër ose me dëmtim të shikimit duhet të marrin materialet e tyre mësimore në të njëjtën kohë me shokët e tyre të klasës.

 4. Braille

  Fëmijët që janë të verbër ose kanë një dëmtim të rëndë të shikimit duhet të kenë të drejtën të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të mësuar të lexojnë dhe të shkruajnë.

 5. Rehabilitimi vizual i personave me shikim të dëmtuar

  Një dëmtim i shikimit ka pasoja të natyrës psikologjike dhe praktike. Tendosja psikologjike është shpesh e madhe.

 6. Habilitimi i fëmijës

  Habilitimi për fëmijët që janë të verbër ose me dëmtim të shikimit bëhet në qendrat e shikimit të rajonit.

 7. Platformat e të mësuarit

  Një platformë mësimi është një ndërfaqe në internet për të qenë në gjendje, për shembull, të dorëzoni ese, teste, provime dhe më shumë. Video konferencat mund të mbahen me VIS App pë ra lehtësuar mësimin.

Share