Shërbimi në shtëpi

Kujdesi në shtëpi duhet të udhëhiqet nga nevojat e përdoruesit, jo nga rregullat burokratike.

Njerëzit me aftësi të kufizuara ndonjëherë mund të kenë nevojë për ndihmë për disa detyra shtëpiake. Shërbimi në shtëpi është menduar për gjëra të tilla, por ende nuk është arritur kjo gjë.

Ajo që na mungon çdo ditë dhe shumë herë përgjatë ditës është që të mund të thërrasim në Qendren Asistuese për ndihmë përmes App-it VIS (Visual Interpreting Service) I cili mundëson asisitimin përmes videos ku interpreti vizual mund të na tregoi se qfar lloj medikamenti kemi përpara dhe cilin duhet marr në kohën e duhur.  

Përveç kohës për një ndihmë të tillë, ne shpesh kërkojmë të drejtën që përdoruesi të vendosë vetë se për çfarë ka nevojë për ndihmë. Kjo vendoset në shumë komuna nga administrata.

Kërkesat tona për një shërbim të mirë në shtëpi:

  • që punonjësit e ndihmës dhe ofruesit e ndihmës të kenë njohuri për dëmtimet e shikimit dhe nevojat e personave me shikim të dëmtuar,
  • që ndërhyrjet bazohen në nevojat e individit dhe në këtë mënyrë përshtaten edhe me nevojat specifike të grupmoshave të ndryshme,
  • se mund të përfshijë ndihmë me të gjitha detyrat praktike që individi nuk mund t’i kryejë vetë,
  • që mund të përfshijë leximin e postës dhe ndihmë me plotësimin e formularëve dhe të ngjashme,
  • se duhet të jetë fleksibël – përdoruesi duhet të vendosë vetë se si do të përdoren orët e dhëna,
  • se ka vazhdimësi në biznes – është e rëndësishme për një përdorues me shikim të dëmtuar që i njëjti person të vijë çdo herë.
Share