Shenjë e qartë me kontrast të mirë të vendosur në lartësinë e kokës.

Shenjat

Shenjat duhet të vendosen në mënyrë logjike, të kuptueshme dhe të lehta për t’u lexuar, të kenë kontrast ndriçimi dhe të vendosen në një lartësi të përshtatshme për t’u lexuar dhe dëgjuar.

Ata duhet të vendosen aty ku prisni të jenë dhe në mënyrë që të mund të afroheni. Madhësia e tekstit duhet të përshtatet me distancën e leximit dhe sipërfaqja nuk duhet të shkaktojë reflektime. Shenjat duhet të plotësohen me shkronja në reliev të ngritur dhe brail, si dhe me informacione të folura dhe simbole të qarta, lehtësisht të kuptueshme, të njohura dhe logjike.

Një person me shikim të dëmtuar në përgjithësi nuk mund të shohë kurrë shenja në distancë, në shumicën e rasteve fusha e shikimit është një metër katror para këmbëve dhe distanca e leximit mund të ndryshojë nga 100 deri në 300 milimetra para syve. Është e rëndësishme që tabelat të vendosen në mënyrë që të mund të ecni pranë tabelës pa u ndalur në rrugë. Është gjithashtu e rëndësishme që tabelat të jenë të ndriçuara mirë, në mënyrë ideale drita duhet të vijë nga lart. Kornizat e ndritshme ose burimet e dritës që bien në fytyrë verbojnë.

Pastroni tabelën e informacionit në lartësinë e kokës dhe me butona të shënuar me braille për numrat.

 

Share