Aksesueshmëria dixhitale është një parakusht për të qenë në gjendje të marrësh pjesë në shoqëri.

Temat aktuale

Shoqata Kombëtare e të Pamurit me Paaftësi vepron në mënyrë aktive për ta bërë shoqërinë më të aksesueshme për personat me dëmtim të shikimit. Perspektiva jonë bazë janë të drejtat e njeriut.

Fatkeqësisht, ka ende shumë pengesa në shoqëri, të cilat, pikërisht për shkak të dëmtimit të shikimit, na përjashtojnë nga gjërat që duam të arrijmë dhe jemi të detyruar t’i bëjmë.

Këtu mund të shihni se në cilat fusha punojmë për t’i përmirësuar gjërat për njerëzit me dëmtime shikimi.

Share