Politika komunale e tregut të punës

Komunat janë punëdhënës të mëdhenj që mund të reduktojnë lehtësisht papunësinë e madhe në mesin e personave me shikim të dëmtuar.

Megjithatë, pak prej tyre kanë ndonjë udhëzim të brendshëm për këtë.

Ndër udhëzime të tilla do mund të jetë:

  • që në vendet e punës brenda komunave, pajisjet kompjuterike, të janë të disponueshme.
  • që ka marreveshje bashkepunimi me agjencine e punesimit dhe të mos ngecesh ne administrate.
  • që ju të rekrutoni në mënyrë specifike staf me aftësi të kufizuara për të siguruar kompetencë në atë fushë.
  • se në prokurimet nga bizneset tjera kërkohet që të mos bëjnë diskriminim.
Share