Rrugë

Rrugët mund të jenë një ndihmë e mirë për njerëzit me dëmtime shikimi dhe të verbër, por vetëm nëse dizajni është i drejtë.

Mos harroni se ndonjëherë është dimër dhe se një shteg është i dobishëm vetëm kur personi që e ndjek atë e di se ku të çon.

Shumicën e kohës, një udhëheqës “natyror” si një gardh ose një mur shtëpie është më i mirë se një linjë udhëzuese.

Share