Shkallët

Nëse hapat e parë dhe të fundit janë të shënuar, do të jetë më e lehtë të ngjiteni shkallët.

Nëse keni një dëmtim të shikimit, shkallët mund të jenë të vështira për t’u perceptuar.

Rampat më të mira se shkallët – por nëse duhet të ketë shkallë, ato duhet të jenë të shënuara siç duhet!

Share