Simboli për interpretimin vizual.

Interpretimi vizual

Interpretimi i vizionit është një përpjekje informacioni ku përshkruhen përshtypjet vizuale për ata që shohin dobët ose kanë nevojë për interpretim të shikimit për ndonjë arsye tjetër. Ky është i ashtuquajturi informacion shtesë.

Netflix, Disney+, Amazon Prime dhe Apple TV+ ofrojnë programe të interpretuara. Teatrot dhe ngjarjet sportive interpretohen gjithashtu në ekran. Disa muze organizojnë shfaqje të interpretuara vizualisht. Videot informuese të bëra nga autoritetet shtetërore, rajonet dhe komunat duhet gjithashtu të interpretohen vizualisht.

Platforma e SHVK dhe informacioni praktik mbi interpretimin vizual

Shoqata e të Verbërve të Kosovës dëshiron që të jetë e mundur të merret interpretim vizual edhe në shumë kontekste të tjera. Kjo mund të zbatohet, për shembull, në lidhje me shoqërimin, në shkollë ose në punë kur është e nevojshme. Më poshtë është një koleksion lidhjesh me burime të ndryshme informacioni mbi interpretimin e shikimit.

 

Pamje dhe pyetje

Nëse keni komente ose pyetje rreth interpretimit vizual, shkruani në info@shvkosova.com

 

Share