Ndriçimi

Me ndriçimin e duhur, më shumë njerëz mund të shohin më shumë.

Ndriçimi nuk duhet të vijë nga poshtë, ose të drejtohet nga jashtë në një dhomë. Dritat halogjene dhe format e tjera të ndriçimit mund të jenë verbuese nëse pajisja nuk ka mbrojtje të mirë kundër shkëlqimit dhe vendndodhjen e duhur. Drita halogjene siguron kushte të mira që të gjitha ngjyrat të riprodhohen natyrshëm.

Share