Sinjalet e rriqrave, tingulli që tregon se kur duhet të prisni ose mund të kaloni një vendkalim për këmbësorë, janë një siguri e madhe për personat me dëmtim të shikimit.

Çështjet që ne drejtojmë

Për njerëzit me dëmtime shikimi, bota mund të bëhet më e aksesueshme dhe më e lehtë për t’u lundruar sesa është. Shikoni një listë me disa mundësi të ndryshme për të thjeshtuar jetën tonë dhe për të na mundësuar të jetojmë një jetë më të pavarur.

Dëmtime të ndryshme të shikimit bëjnë kërkesa të ndryshme për përshtatjen. Disa prej nesh nuk shohin fare, të tjerët shohin pak, dhe ajo që ne mund të shohim ndryshon.

Më poshtë janë disa nga sugjerimet tona se si gjërat mund të përshtaten në mënyrë që ne të arrijmë t’i përdorim ato.

Share